USUL

05Feb 2016

ETIKA USUL MTC 1. Usul hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, iaitu: Usul yang dibawa di peringkat MTC tidak boleh bercanggahan dengan Perlembagaan PERUBATAN. Isi usul harus munasabah, masih dalam kemampuan PERUBATAN Cawangan dan memberi kebaikan kepada persatuan secara keseluruhannya. Setiap usul mestilah berpandukan definisi usul yang telah ditetapkan. Ayat penyataan usul haruslah dengan Bahasa […]

05Feb 2016

DEFINISI USUL Usul adalah cadangan yang dibawa oleh ahli ke dalam Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC) PERUBATAN Cawangan untuk dibahaskan oleh semua perwakilan: Usul bersifat lebih menyeluruh dalam gerak kerja dan memberi kesan yang besar kepada dasar pembawaan tahunan PERUBATAN Cawangan yang melibatkan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) dan ahli. Usul yang dibawa boleh menyentuh aspek pembawaan […]