Merujuk Bab Ke-4, Fasal 25, Perkara 2 (b) dalam Perlembagaan PERUBATAN, berkaitan notis Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC):

“Notis mengenai segala urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat Tahunan Cawangan hendaklah dimaklumkan oleh Setiausaha PERUBATAN Cawangan kepada ahli sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tarikh diadakan mesyuarat. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan laporan tahunan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan, Penyata Akaun Tahunan PERUBATAN Cawangan dan sebarang usul lain yang telah dicadangkan oleh ahli.”

Berikut dokumen-dokumen yang bakal dibentangkan semasa MTC PCA Kali Ke-3 nanti:

  1. Minit Mesyuarat Tahunan Cawangan al-Azhar Kali Ke-2: [KLIK UNTUK LIHAT]
  2. Senarai Gerak Kerja PCA 2015/2016: [KLIK UNTUK LIHAT]
  3. Laporan Aktiviti Tahunan PCA 2015/2016: [KLIK UNTUK LIHAT]
  4. Penyata Akaun Tahunan PCA 2015/2016: [KLIK UNTUK LIHAT]

Print

Leave a Reply