All posts by: perubatan

About perubatan

Merujuk Bab Ke-4, Fasal 25, Perkara 2 (b) dalam Perlembagaan PERUBATAN, berkaitan notis Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC): “Notis mengenai segala urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat Tahunan Cawangan hendaklah dimaklumkan oleh Setiausaha PERUBATAN Cawangan kepada ahli sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tarikh diadakan mesyuarat. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan laporan tahunan Ahli Jawatankuasa Tertinggi […]

Merujuk Bab Ke-4, Fasal 25, Perkara 2 (b) dalam Perlembagaan PERUBATAN, berkaitan notis Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC): “Notis mengenai segala urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat Tahunan Cawangan hendaklah dimaklumkan oleh Setiausaha PERUBATAN Cawangan kepada ahli sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tarikh diadakan mesyuarat. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan laporan tahunan Ahli Jawatankuasa Tertinggi […]

Profesional rabbani itulah visi, Sematkan kukuh di dalam hati, Usul penentu halatuju organisasi, Petanda celik isu, cakna komuniti. Usul memainkan peranan yang besar dalam menentukan gerak kerja dan hala tuju PERUBATAN Cawangan al-Azhar (PCA). Jika ada perkara yang anda rasa perlu untuk dijadikan batu asas dan sesuai bagi gerak kerja PCA sesi akan datang (2016/2017), […]

[PENDAFTARAN PERWAKILAN MTC PCA KALI KE-3 DIBUKA] Pendaftaran Perwakilan Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC) PERUBATAN Cawangan al-Azhar Kali Ke-3 telah dibuka! Usul dihantar, usul dibahas, Dibahas perwakilan di pentas MTC, Dah mendaftar, baru boleh berbahas, Ayuh jangan ketinggalan, sertai kami! MTC menjadi satu medium kepada ahli untuk menyuarakan pandangan dan solusi untuk kemajuan PCA di samping […]